Generalforsamling 2024

https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2024/07/Indkaldelse-til-generalforsamling-vhgf-2024.pdf https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2024/07/indkommet-forslag-1-groefter-m.m.Vester-Husby.pdf https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2024/07/indkommet-forslag-2-stier-og-pladser.pdf...

læs mere

Bestyrelsens indsigelse til lokalplan 2204 2024

https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2024/04/VHGFs-indsigelse-til-kommuneplan-19.pdf https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2024/04/Vhgfs-bestyrelses-indsigelse-til-lokaplan-2204-2024.pdf https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2024/04/Notat-Graem-Kaer-Per-Boje.pdf

læs mere

Brev til Vurderingsstyrelsen

https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2024/02/Bekymringsbrev-sendt-til-Vurderingsstyrelsen.pdf https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2024/02/Svar-vedr.-spoergsmaal-til-den-foreloebige-ejendomsvurdering.pdf

læs mere

Indsigelse planklagenævnet oktober 2021

https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2022/07/Indsigelse-Planklagenaevnet-okt.-2021.pdf https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2022/07/Bilag-1-Planklagenaevnet-okt-2021.pdf https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2022/07/Bilag-2-Planklagenaevnet-okt-2021.pdf...

læs mere

Beskæring

https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2021/10/Til-grundejere-i-Vester-Husby.pdf

læs mere

Beskæring

https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2021/09/Beskaering-Vester-Husby.pdf

læs mere

Medlemsoplysninger

Kære medlemmer, I bestyrelsen er vi stærkt afhængige af, at de oplysninger, I giver os om eksempelvis mailadresser, er opdaterede. De er nødvendige for, at vi kan sende nyhedsbreve og indkaldelse til generalforsamling ud til jer. Vi får ingen data fra Holstebro...

læs mere

Branddaskere

Opdatering: UDSOLGT Medlemmer af grundejerforeningen kan købe branddaskere ved henvendelse til Per Korsgaard, tlf. 28112044. Kampagnepris 100 kr. stk. Maks to branddaskere pr. grund.  

læs mere

Medlemsoplysninger

Kære medlemmer I bestyrelsen er vi stærkt afhængige af, at de oplysninger, I giver os om eksempelvis mailadresser, er opdaterede. De er nødvendige for, at vi kan sende nyhedsbreve og indkaldelse til generalforsamling ud til jer. Vi har fået mange mail retur (særligt...

læs mere

Klitbakkerne

På generalforsamlingen - og senere har vi modtaget opfordringer til, at der bliver etableret lettere adgang over klitterne, da skrænterne både mod øst og mod vest er temmelig stejle og derfor vanskelig at passere. Vi har arbejdet med spørgsmålet stort set lige siden...

læs mere

Fældning af træer i Vester Husby

Som opfølgning på et spørgsmål fra foreningens generalforsamling om fældning af ældre og syge træer – især Sitka granerne har vi i bestyrelsen valgt at respektere en tidligere beslutning om, at bestyrelsen ikke vil gøre foreningen til part i en sag, der går på at...

læs mere

Forslag til Naturgenopretning af område 1.1 – Vester Husby

Forslag til naturgenopretning i Vester Husby Holstebro Kommune har ved flere lejligheder begrundet overvejelser om nye udstykninger af område 1.1. i Vester Husby med ønsket om udvikling af Holstebro som turistkommune. Vester Husby Grundejerforening (VHGF) har i to...

læs mere

Vester Husby sommerhusområde – Notat nr. 2.

Kære medlem! I forlængelse af det første notat er der nu et notat 2 (vedhæftet), som netop er fremsendt til lokalpolitikerne i Holstebro Kommune d. 17.9.2018. Vester Husby, den  18. september 2018 Per Korsgård, formand Vedhæftet Notat nr. 2 om Vester Husby...

læs mere

Vester Husby sommerhusområde – Notat nr. 1

Kære medlem! Vedhæftet sender vi det notat, vi omtalte på foreningens generalforsamling den 28/7 i multihallen i Sdr. Nissum. Notatet er forfattet af bestyrelsen og adresseret til byrådspolitikerne i Holstebro kommune som et forsøg på, om vi om muligt kan supplere...

læs mere