På generalforsamlingen – og senere har vi modtaget opfordringer til, at der bliver etableret lettere adgang over klitterne, da skrænterne både mod øst og mod vest er temmelig stejle og derfor vanskelig at passere.

Vi har arbejdet med spørgsmålet stort set lige siden generalforsamlingen fundet frem til – at:

Klitterne ud for Vester Husby ejes af Husby Bys Ejerlaug vedr. Klitbakkerne – til daglig kaldet Klitbakkelauget – bestående af lokale landbrug og enkeltpersoner. Alle landbrug i sognet havde forhen en klitlod, man kunne afgræsse, gå på jagt – eller høste hø på. I dag er afgræsnings- og jagt rettighederne ikke længere aktuelle, men man har dog bevaret sine hævdvundne juridiske kollektive ejerrettigheder til klitterne ud for Vester Husby! Området strækker sig i syd fra grænsen til Vedersø Klit i Ringkøbing-Skjern kommune til lidt syd for Græmvejens P-plads i nord.

Lidt usædvanligt, at klitterne vest for Vester Husby sommerhusområde er privatejet, men sådan er det her i Husby. Derfor er det også private, der skal vedligeholde klitterne. Til daglig gennemføres dette arbejde af de lokale strandfogeder i samarbejde med Naturstyrelsen.

Vi har spurgt klitbakkelauget, om vi må udlægge lejder over klitterne ved Gaffelbjergvejens P-plads og over klitterne ved Kjærgaardvejens P-plads. Gert fra Naturstyrelsen var klar i mælet. I Vester Husby er der noget mere sandflugt end længere sydpå. Derfor vil det efter hans mening være en rigtig dårlig ide at anlægge lejder i Veste Husby, da de ofte vil sande til. Han anbefalede man ved Kjærgaard strand benytter sig af den samme nedgang som strandfogederne bruger, når de kører med deres traktorer ned til stranden. De holder nemlig en slags ”kørevej” åben, så de kan køre ned på stranden med deres traktorer. Den er meget mere flad og behagelig at gå på end stien over klitten.

Skrænterne ved Gaffelbjergvej er meget stejle, og her vil det være en god ide at udlægge et hjælpeværktøj f.eks. et tov man kunne tage fat i som hjælp til at passere klitten.