Kære medlem!

Vedhæftet sender vi det notat, vi omtalte på foreningens generalforsamling den 28/7 i multihallen i Sdr. Nissum.

Notatet er forfattet af bestyrelsen og adresseret til byrådspolitikerne i Holstebro kommune som et forsøg på, om vi om muligt kan supplere selv samme politikeres baggrundsviden om, hvordan Vester Husby sommerhusområde blev skabt og ligeledes baggrunden for, hvordan det har udviklet sig til det unikke område, vi kender i dag. På arealerne nordvest og nord for det bebyggede sommerhusområde – der i dag henligger som dyrkede marker og åben hede – er det vort håb, beslutningstagerne vil være villige og visionære til at tænke i andre baner, der over tid går i retning af at udvikle området med mere rå natur som alternativ til at placere nogle småklynger med op til i alt 80 nye huse. Læs notatet og døm selv – og gå evt. ind på Holstebro kommunes hjemmeside og læs referaterne fra hhv. økonomiudvalget ultimo juni og teknisk udvalg i maj.

Notatet har vi under et møde mandag den 6/8 afleveret til hhv. borgmester, kommunal direktør og direktøren for teknik og miljø, og efterfølgende sendt til samtlige byrådspolitikere, samt ledende embedsmænd i kommunen.

Byrådet holder budget seminar den 23. og 24. august, hvorefter vi forventer, der vil være nyt i sagen.

Vester Husby, den 8. august 2018

Per Korsgård, formand

Vedhæftet

Notat om Vester Husby sommerområde