Som opfølgning på et spørgsmål fra foreningens generalforsamling om fældning af ældre og syge træer – især Sitka granerne har vi i bestyrelsen valgt at respektere en tidligere beslutning om, at bestyrelsen ikke vil gøre foreningen til part i en sag, der går på at anbefale en entreprenør frem for en anden.

Derimod arbejder vi i øjeblikket intenst på at oprette en ny lukket facebook gruppe, hvor kun medlemmer af VHGF får adgang. Her kan medlemmerne kommunikere med hinanden om løst og fast, herunder kontakte hinanden om f.eks. at danne en gruppe på 5 – 7 personer, der går sammen om at træffe aftale med en entreprenør om rådgivning, beskæring eller fældning træerne, flise eller fjerne dem, evt. rodfræse arealet, hvor træerne har stået og måske ligefrem også genplante arealerne.

Så vi anbefaler, men holder øje med foreningens hjemmeside, hvorfra der bliver etableret et direkte link over til foreningens nye facebookside.