Medlemsoplysninger

Kære medlemmer I bestyrelsen er vi stærkt afhængige af, at de oplysninger, I giver os om eksempelvis mailadresser, er opdaterede. De er nødvendige for, at vi kan sende nyhedsbreve og indkaldelse til generalforsamling ud til jer. Vi har fået mange mail retur (særligt...

Klitbakkerne

På generalforsamlingen – og senere har vi modtaget opfordringer til, at der bliver etableret lettere adgang over klitterne, da skrænterne både mod øst og mod vest er temmelig stejle og derfor vanskelig at passere. Vi har arbejdet med spørgsmålet stort set lige...

Fældning af træer i Vester Husby

Som opfølgning på et spørgsmål fra foreningens generalforsamling om fældning af ældre og syge træer – især Sitka granerne har vi i bestyrelsen valgt at respektere en tidligere beslutning om, at bestyrelsen ikke vil gøre foreningen til part i en sag, der går på at...

Forslag til Naturgenopretning af område 1.1 – Vester Husby

Forslag til naturgenopretning i Vester Husby Holstebro Kommune har ved flere lejligheder begrundet overvejelser om nye udstykninger af område 1.1. i Vester Husby med ønsket om udvikling af Holstebro som turistkommune. Vester Husby Grundejerforening (VHGF) har i to...