Vedrørende ny lokalplan – lp1175

https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2024/02/Vedroerende-ny-lokalplan-lp-1175.pdf Lokalplan1175 – Udkast af 22.11.2023 Tillæg nr 19 til kommuneplan

Brev til Vurderingsstyrelsen

https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2024/02/Bekymringsbrev-sendt-til-Vurderingsstyrelsen.pdf https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2024/02/Svar-vedr.-spoergsmaal-til-den-foreloebige-ejendomsvurdering.pdf