Beskæring af træer

https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2024/06/Beskaering-af-traeer-1.pdf

Bestyrelsens indsigelse til lokalplan 2204 2024

https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2024/04/VHGFs-indsigelse-til-kommuneplan-19.pdf https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2024/04/Vhgfs-bestyrelses-indsigelse-til-lokaplan-2204-2024.pdf...

Vedrørende ny lokalplan

https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2024/03/Forslag-til-ny-lokalplan-samt-hoering.pdf

Brev til Vurderingsstyrelsen

https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2024/02/Bekymringsbrev-sendt-til-Vurderingsstyrelsen.pdf https://vhgf.dk/wp-content/uploads/2024/02/Svar-vedr.-spoergsmaal-til-den-foreloebige-ejendomsvurdering.pdf