Medlemsoplysninger

Kære medlemmer I bestyrelsen er vi stærkt afhængige af, at de oplysninger, I giver os om eksempelvis mailadresser, er opdaterede. De er nødvendige for, at vi kan sende nyhedsbreve og indkaldelse til generalforsamling ud til jer. Vi har fået mange mail retur (særligt...

Klitbakkerne

På generalforsamlingen – og senere har vi modtaget opfordringer til, at der bliver etableret lettere adgang over klitterne, da skrænterne både mod øst og mod vest er temmelig stejle og derfor vanskelig at passere. Vi har arbejdet med spørgsmålet stort set lige...