Oversigt vedr. indsigelser af Holstebro Kommunes agt

om offentlig kloakering af Vester Husby Sommerhusområde.

 

      

A. Indledning med konklusion                                                               2 sider

 

B. Indholdsfortegnelsde                                                                       1 side

 

C. Imødegåelse af påstand om forurening                                            5 sider

                                                                                                                                       

1. Henvisning til bilagsbemærkninger for udvalgsmøder

2. Skema med måleresultater for (Sund Å) Vestre Landkanal

3. Kort med målepunkter og vandskel

4. Oversigtskort

5. Undersøgelse af coliforme bakterier i drikkevand

 

D. Imødegåelse af Rambøll-rapportens grundvandsneds- og                 4 sider

 

        nedsivningsundersøgelse i sept. 2010 med dens konklusion

E. Notat af 05.04.2011 fra forvaltningen til Økonomiudvalg og Byråd    6 sider

 

         før tiltrædelsesbeslutning

 

F. Imødegåelse fra VHGF af notat af 05.04.2011 fra forvaltningen         8 sider

 

         til Økonomiudvalg og Byråd

 

G. Indsigelseskommentar fra VHGF vedr. den budgetterede                   4 sider

 

anlægsøkonomi

1. Økonomiberegning ved anlægsudgift kr. 60 

          

H. Spørgsmål til Byråd og udvalg                                                          3 sider

 

        

Udskriv