• Forside
  • Meddelelser
  • Holstebro kommune har bedt foreningen om at orientere medlemmerne om følgende

Holstebro kommune har bedt foreningen om at orientere medlemmerne om følgende:

Der er grundejere, der ringer til kommunen, hvis man har problemer eller spørgsmål om renovation; men denne opgave er udliciteret til Nomis4s, og det er dem, der er ansvarlig for afhentning af dagrenovation i området.

Hvis man har spørgsmål til afhentning af dagrenovation eller øvrige forhold f.eks, tilkørselsforhold, så skal man kontakte Nomis4s. Kontakt detaljer findes på www.nomi4s.dk  Man kan f.eks via deres hjemmeside tilmelde sig en sms service, så man får en besked dagen før afhentning, man kan bestille ekstra afhentning, fremsende  reklamationer eller se åbningstider for genbrugspladserne.

 

Nedennævnte orientering til medlemmerne i øvrigt.

Vi har i foreningen erfaret, at nogle lodsejere på bl.a.  Svollingvej og Gaffelbjergvej har sendt klager til Holstebro Kommune om manglende og ordentlig reetablering af veje og grøftekanter efter nedlægning af fiberrør. Lena Husted, der er kommunens ansvarlige for gravearbejdet, har aflagt området et besøg og medgivet lodsejerne i, at reetableringen ikke er tilfredsstillende. De ansvarlige projektledere fra RAH var ligeledes til stede under mødet og bifaldt kommunens vurdering af sagen.

Vejrliget (regn/frost) udfordre arbejdet med reetableringen, så reetableringen er endnu ikke afsluttet i området. Vejen skal nok blive afleveret i samme stand, som før gravearbejdet startede. Det er aftalt at Holstebro Kommune, Eniig samt Entreprenørerne laver gennemgang inden arbejdet endelige godkendes, og de forlader området, for at sikre at alt gravearbejde afleveres i pæn og ordentlig stand.