Vester Husby Grundejerforening

                                                                          

 D. 18.10.2017

Orientering til medlemmerne i VHGF

På årets generalforsamling fremkom der bemærkninger fra nogle medlemmer om, at der fortsat kunne registreres kloaklugte i området. Ikke konstant, men i korte perioder.

I et forsøg på at få beskrevet problemet mere præcist iværksatte bestyrelsen derfor en undersøgelse, hvor vi bad medlemmerne sende en mail til undertegnede med beskrivelse adresse – evt. pumpenr., vindretning, dato og klokkeslæt på, hvornår man havde registreret lugte fra kloaksystemet.

Vi stoppede for indberetning den 14/9, og i den periode har vi modtaget indberetning om ikke mindre en 61 notationer. De mange notationer blev efterfølgende samlet og organiseret i et skema, der således blev sendt til Vestforsyning, hvor vi samtidig bad om et møde om problemet. Det bør i den forbindelse nævnes, at ca. 90% af alle notationerne koncentrerer sig om de 3 store pumpestationer langs Bækbyvej. Og notationerne kommer fra 24 forskellige personer, så der er altså ikke tale om, at en enkelt sart person kommer med alle notationer. Men selvfølgelig kommer notationerne fra de medlemmer, der færdes til fods eller på cykel i området, da man ikke registrerer kloaklugte, hvis man passerer pumpestationerne i bil!

Mødet blev afviklet torsdag den 12/10 på Centralrenseriet i Holstebro med følgende mødedeltagere:
Vestforsyning: Spildevandschef Jette Fleng Christensen, Susanne Kirkegaard-Sehested og Claus Trabjerg,
Og fra VHGF: Per Korsgård

Der er ikke udarbejdet referat fra mødet, der egentlig mest havde karakter af, at holde Vestforsyning op på de løfter, man havde givet i Landsretten om, at: kloaksystemet ikke skal lugte, hvilket efterfølgende fik dommeren til i domsafsigelsen at bemærke: Lugtproblemer. Dem klarer Vestforsyning!

Fint nok tænkte vi, men nu har vi altså beviser for, at der fortsat kan registreres kloaklugte fra kloaksystemet! Og det er flere år siden de første bemærkninger om lugte kom frem på grundejerforeningens generalforsamling! Medlemmer har skrevet læserbreve i avisen, og flere medlemmer, ved vi, har henvendt sig direkte til Vestforsyning om problemet. Og der er intet sket.

Nu ber´ vi bare om, at Vestforsyning får styr på situationen, så kloaklugtene i området stopper!

Jette Fleng Christensen gav på mødet et løfte om, at man nu vil lægge sig ekstra meget ”i selen” – bla. med hjælp fra såkaldte eksperter – mhp. at få problemet løst!

Dette løfte har vi så valgt at lade stå sin prøve indtil videre! 

Endelig gjorde vi fra VHGFs side gældende, at vi efter landsretsdommen efterfølgende gerne vil lægge op til et godt og konstruktivt samarbejde om sager af fælles interesser i Vester Husby området!

Vester Husby, den 16/10 2017

Per Korsgård
Formand